News

Fracàs de rodaments en miniatura

2019-03-21
Els rodaments miniaturitzats de boles profundes en el fracàs d'un 40% són pols, brutícia, residus i contaminació causada per la corrosió. La contaminació sol ser causada per un ús incorrecte i els entorns adversos causats per això causaran problemes de parell i soroll. Es pot prevenir el fracàs de rodaments en miniatura derivat de la contaminació i del medi ambient, però també mitjançant una simple observació a simple vista pot determinar la causa d'aquest fracàs. Mentre l’ús i la instal·lació d’una erosió raonable de coixinets en miniatura siguin fàcils d’evitar. Les funcions d’erosió es deixen a la pista de rodament en miniatura per la càrrega d’impacte o la instal·lació incorrecta del sagnat. L’erosió generalment es produeix quan la càrrega supera el límit de rendiment. Si no s’ha instal·lat correctament de manera que es pugui erosionar una càrrega a través de l’anell de rodament en miniatura. La microcentella dels anells dels rodaments generarà soroll, vibració i parell addicional.